امنیت شبکه (Network Security)

امروزه با گسترش وابستگي­ هاي نظام­ هاي کسب و کاري به زيرساخت­ هاي مبتني بر فناوري اطلاعات، يکي از ملاحظات پر اهميت، مقوله امنيت اطلاعات است. چرا که وجود نقصان در معماري امنيتي زيرساخت­ هاي فناوري اطلاعات مي­ تواند خسارات جبران ناپذيري را براي سازمان ­ها و شرکت ­ها ايجاد نمايد.

با توجه به اين­که مقوله امنيت يکي از نيازمندي­ هاي بنيادي و اساسي در زيرساخت­ هاي فناوري اطلاعات مي­ باشد، مطالعات و تحقيقات گسترده ­اي توسط ارکان مختلف علمي، نظير ارکان آکادميک، ارکان توليدکنندگان فناوري و... در اين خصوص صورت پذيرفته است. بدين ترتيب، يکي از رويکردهاي مورد قبول و مشترک، رويکرد امن­ سازي در عمق (Defense in Depth) است.

جایگاه

مطابق با اين رويکرد، به جهت افزايش سطح امنيت زيرساخت جامع فناوري اطلاعات، از راهکارهاي امنيتي مرتبط، در تمامي سطوح و لايه­ هاي معماري فناوري اطلاعات سازماني استفاده خواهد شد.

در اين راستا، شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، با اتکا بر توان فني و دانشي متخصصين خود و همچنين، پروژه­ هايي که در اين حوزه انجام داده است، اين توانايي را دارد تا نقش سازنده ­اي در راستاي ارتقاء و بهبود سطح امنيت زيرساخت جامع فناوري اطلاعات، در لايه­ ها، بخش­ ها و حوزه­ هاي مختلف ايفا نمايد.

جایگاه

رويکرد شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در انجام پروژه ­هاي فناوري اطلاعات در تمامي حوزه­ هاي فني، مبني بر ايجاد متدولوژي­ هاي يکپارچه و ماژولار است. اين متدولوژي­ ها بر مهندسي سازي رفتار يک سيستم جامع، در چرخه­ هاي عمر سيستم تأکيد دارند.

پروژه ­هايي که در زمينه خدمات امنيت نيز انجام مي­ شوند، از اين قاعده مستثنا نيستند و رويکرد کلان شرکت در رابطه با اين پروژه­ ها به همين صورت است.

بدين ترتيب، با اتکا بر چنين رويکردي، شرکت به اين توانايي دست يافته است، تا راهکارهاي جامع را به طور کامل، از ابتدا تعريف نموده، آن را طراحي و پياده سازي نمايد و پس از آن به بهينه ­سازي و پشتيباني راهکارها بپردازد.

همچنين، با استفاده از چنين رويکردي، شرکت به اين توانايي نيز دست يافته است، تا به اقتضا بر شرايط پروژه، هر کدام از فازها و مراحل يک پروژه را به تنهايي، بدون اين­که در ساير فازها و مراحل درگير باشد، با اخذ ورودي­ هاي اطلاعاتي لازم از فعاليت­ هاي انجام شده پيشين و ارائه خروجي­ هاي اطلاعاتي لازم به جهت ادامه کار توسط تيم فني ديگر، انجام دهد.

استفاده از اين چنين رويکرد مشترکي، در تناقض با نيازمندي­ ها و فعاليت­ هاي فني پروژه از ديدگاه فاز­هاي کلان نبوده و تفاوت­ هاي تکنولوژيک و فني پروژه­ هايي که در اين حوزه (حوزه خدمات امنيت) انجام مي­ پذيرند، تنها بر روي فعاليت ­هاي درون فازهاي مختلف تأثيرگذار خواهند بود، نه در متدولوژي و رويکرد کلان انجام پروژه.

در اين خصوص، به جهت کسب اطلاعات بيش­تر در رابطه با نحوه فعاليت­ ها و خدمات شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد، در حوزه پروژه­ هاي امنيت شبکه مي­ توانيد بر روي لينک ­هاي زير کليک نماييد.