راه اندازي SIP Trunk سيپ ترانک | خط 5 رقمي | تلفن 5 رقمي | سيپ فون

راه اندازی sip trunk

درباره راه اندازی سیپ ترانک بیشتر بدانید

قیمت مودم sip trunk

راه اندازی sip trunk : راهکارهاي پيشنهادي شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد جهت پياده‌سازي سرويس SIP Trunk (خط پنج رقمي) بر پايه يکي از مدل‌هاي توصيف شده ذيل مي‌باشد:

  1. مدل يک سايت منفرد SIP Trunk
  2. مدل سايت‌هاي چندگانه WAN همراه پردازش تماس SIP Trunk به صورت متمرکز
  3. مدل خوشه ايي توزيع شده SIP Trunk روي WAN

مدل Single Site SIP Trunk

مدل سايت منفرد براي راه‌اندازي سرويس سيپ ترانک (تلفن 5 رقمي) شامل يک پردازشگر تماس مي‌باشد که در سايت يک شبکه محلي (LAN) و يا شبکه شهري (MAN) قرار مي‌گيرد. اين مدل براي شبکه‌هاي محلي با توانايي 30000 خط داراي کاربرد مي‌باشد.

سرویس SIP ترانک

مدل Multi-Site WAN with Centralized SIP Trunk Call Processing

در پيکربندي سرويس سيپ ترانک و خط تلفن 5 رقمي، مدل سايت‌هاي چندگانه در شبکه Campus Lan (WAN) همراه پردازش تماس‌ها به صورت متمرکز، شامل يک پردازشگر تماس خطوط 5 رقمي (سيپ ترانک) است که خدماتي را براي تعداد زيادي از سايت‌ها (مبتني بر سيپ فون) فراهم مي‌کند و از شبکه WAN جهت انتقال ترافيک صوت بين سايت‌ها استفاده مي‌کند شبکه WAN همچنين سيگنال‌هاي کنترلي تماس‌ها خطوط 5 رقمي سیپ ترانک را بين سايت اصلي و سايت‌هاي Remote منتقل مي‌کند. (قیمت خط 5 رقمی مخابرات)

اين مدل براي شبکه‌هايي با يک سايت اصلي و تعداد زيادي شعب (سايت‌هاي کوچک) که از طريق شبکه WAN به يکديگر متصل مي‌باشد و همچنين نياز به اجراي تمام خصوصيات و عملکردهاي پردازش تماس شماره 5 رقمي (SIP Trunk) را ندارند، استفاده مي‌شود.

Cisco SIP Trunk

قیمت خط 5 رقمی مخابرات

مدل Multi-Site WAN with Distributed SIP Trunk Call Processing

مدل سايت‌هاي چندگانه در شبکه Campus Lan (WAN) همراه پردازش تماس‌هاي SIP Trunk خط 5 رقمي به صورت توزيع شده، شامل چندين سايت مستقل است که هر يک داراي يک پردازشگر تماس مجزا براي خط 5 رقي SIP Trunk مي‌باشند، و از طريق شبکه WAN به يکديگر متصل مي‌گردد و همچنين ترافيک صوت سايت‌ها را از اين طريق منتقل مي‌کنند. شبکه WAN در اين مدل سيگنال‌هاي کنترلي تماس‌ها را منتقل نمي‌کند، زيرا هر سايت داراي پردازشگر تماس سيپ ترانک 5 رقمي مي‌باشد. (قیمت sip trunk مخابرات)

راهکار تلفن 5 رقمی

اين مدل براي سايت‌هاي مرکزي بزرگي که بيشتر از 3000 خط دارند و يا براي پياده‌سازي 6 سايت بزرگ که مجموعاً بيشتر از 30000 خط را دارا مي‌باشد و از طريق شبکه WAN به يکديگر متصل شده‌اند، کاربرد دارد.

تنظیمات sip trunk مخابرات

Clustering SIP Trunk over the IP WAN

راه اندازی سیپ ترانک مخابرات - اين مدل يک خوشه (Cluster) از مديريت تماس خطوط SIP Trunk (شماره تلفن 5 رقمي) را در بين چند سايت که از طريق شبکه WAN به يکديگر متصل شده‌اند را توزيع مي‌کند. اين مدل براي پياده‌سازي حداکثر 6 سايت بزرگ (با مجموع حداکثر 30000 خط) که از طريق شبکه WAN به يکديگر متصل شده‌اند، کاربرد دارد.

راه اندازی تلفن 5 رقمی

خصوصيت Clustering مديريت تماس شماره تلفن های 5 رقمي (راه اندازی سيپ ترانک)، مکانيزمي را براي پردازش تماس‌هاي توزيع شده به صورت يکپارچه را، در ميان زيرساخت شبکه IP فراهم مي‌کند. تسهيلات افزونگي Clustering ، باعث ايجاد تسهيم‌بندي شفاف منابع و خصوصيات سيستم مي‌شود، همچنين قابليت مقياس پذيري شماره تلفن 5 رقمي سيپ ترانک (SIP Trunk) را افزايش مي‌دهد.

خواهشمند است جهت امکانسنجي و ارائه راهکارهاي فني جامع ، جهت راه اندازي، پياده سازي و پشتيباني سرويس SIP Trunk مخابرات (سيپ ترانک) مبتني بر خط تلفن 5 رقمي با واحد فني شرکت تماس حاصل فرماييد.