مهندسي مجدد و بهينه سازي سرویس های تحت شبکه

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه مهندسی مجدد و بهینه سازی سرويس هاي تحت شبکه  به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي سرورها و سرويس هاي تحت شبکه

 • بهينه سازي ساختار سرويس سرور اختصاصي (Dedicated Hosting)
 • بهينه سازي ساختار سرويس Collocaton Hosting
 • بهينه سازي ساختار سرويس HPC (High Performance Computing)
 • بهينه سازي ساختار سرويس اسکنر آسيب پذيري خودکار (Auto Vulnerability Scanner)
 • بهينه سازي ساختار سرويس Load Balancer
 • بهينه سازي ساختار سرويس NTP و فايروال مجازي (vFirewall)
 • بهينه سازي ساختار سرويس هاي Collaboration suite
 • بهينه سازي ساختار سرويس هاي (Mirror Repilication)
 • بهينه سازي ساختار سرويس هاي Email ، DHCP ، DNS ، FTP ، WSUS و ...
 • بهينه سازي ساختار سرويس آنتي ويروس (Anti-virus)
 • بهينه سازي ساختار سرويس مديريت حسابرسي کاربران اينترنتي
 • بهينه سازي ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر ساختار SaaS
 • بهينه سازي ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر ابرهاي خصوصي (Private Cloud)
 • بهينه سازي ساختار سرويس هاي ميزباني مبتني بر Hybrid Cloud
 • بهينه سازي ساختار امنيت سرويس هاي تحت شبکه
 • بهينه سازي ساختار مديريت سرويس هاي تحت شبکه