نگهداري، پشتيباني و راهبري سرويس VoIP

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري و پشتيباني سرويس VOIP به شرح زير مي باشد:

 

   نگهداري سرويس VOIP و QOS

 • نگهداري ساختار CUCM و Gateway VOIP ها در شبکه VOIP
 • نگهداري ساختار Call Routing و Route Pattern در شبکه VOIP
 • نگهداري ساختار Partion ها و Calling Search Space در شبکه VOIP
 • نگهداري ساختار Call Coverage و Call hunting در شبکه VOIP
 • نگهداري ساختار Media Resource ها در شبکه VOIP
 • نگهداري ساختار افزونگي (Clustering/SRST) در شبکه VOIP
 • نگهداري ساختار  Call Admission Controlدر شبکه VOIP
 • نگهداري ساختار سرويس Voice Mail
 • نگهداري ساختار يکپارچه Voice و Video
 • نگهداري ساختار سرويس Web Conferencing
 • نگهداري ساختار QOS در شبکه VOIP
 • نگهداري ساختار راهکارهاي صف بندي هوشمند (Queuing) در شبکه VOIP
 • نگهداري ساختار مديريت ترافيک (Traffic Shaping/Policing) در شبکه VOIP
 • نگهداري ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه VOIP
 • نگهداري ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه VOIP

   نگهداري سامانه مديريت صورتحساب (Billing)

 • نگهداري ساختار هم‌بندي و توپولوژي سامانه Billing
 • نگهداري ماژول دريافت (SMDR / TAPI) و ثبت اطلاعات مرکز تلفن
 • نگهداري ماژول پردازش مرکزي و محاسبه هزينه ها
 • نگهداري ماژول Web و گزارش گيري
 • نگهداري ماژول SMS و ارسال آلارم
 • نگهداري ساختار محاسبه مکالمات سيستم (روش Zoning ،Prefix ، Carrier و ...)
 • نگهداري ساختار کدهاي حساب (Account Code ها)
 • نگهداري ساختار گروه بندي مشترکين و ترانکها
 • نگهداري ساختار ارتباط با سيستم Voice Mail و تلفن گويا
 • نگهداري ماژول کنترل عملکرد، گزارش گيري و مانيتورينگ