اجرا و پياده سازي مراکز تماس (Contact Center)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه پياده سازي مراکز تماس به شرح زير مي باشد:

 

   تأمين تجهيزات مرکز تماس

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح
 • برچسب گذاري و بسته بندي مجدد
 • حمل تجهيزات تا محل مورد نظر/ تحويل موقت تجهيزات به کارفرما

   اجرا و پياده سازي مرکز تماس (Contact Center)

 • پياده سازي ساختار هم‌بندي و توپولوژي مرکز تماس
 • پياده سازي ساختار پيام رساني يکپارچه (Unified Messaging)
 • پياده سازي ساختار ماژول ACD و توزيع تماس ها بر اساس مهارت ها
 • پياده سازي ساختار ماژول هاي IVR ، CTI و ضبط مکالمات
 • پياده سازي ساختار ماژول هاي Fax ، Mail ، Wallboard و Web
 • پياده سازي ساختار ماژول هاي Voice Portal و SMS Gateway
 • پياده سازي ساختار ماژول پرسش و پاسخ (شکايات و انتقادات)
 • پياده سازي ساختار ارتباط با سامانه CRM
 • پياده سازي ساختار امنيت و سياست هاي امنيتي مرکز تماس
 • پياده سازي ساختار مديريت، مانيتورينگ و گزارش گيري در مرکز تماس

   اجرا و پياده سازي سامانه مديريت صورتحساب (Billing)

 • پياده سازي ساختار هم‌بندي و توپولوژي سامانه Billing
 • پياده سازي ماژول دريافت (SMDR / TAPI) و ثبت اطلاعات مرکز تلفن
 • پياده سازي ماژول پردازش مرکزي و محاسبه هزينه ها
 • پياده سازي ماژول Web و گزارش گيري
 • پياده سازي ماژول SMS و ارسال آلارم
 • پياده سازي ساختار محاسبه مکالمات سيستم (روش Zoning ،Prefix ، Carrier و ...)
 • پياده سازي ساختار کدهاي حساب (Account Code ها)
 • پياده سازي ساختار گروه بندي مشترکين و ترانکها
 • پياده سازي ساختار ارتباط با سيستم Voice Mail و تلفن گويا
 • پياده سازي ماژول کنترل عملکرد، گزارش گيري و مانيتورينگ